24 x 32 - White or Black - .9 ml - 12-16 gallon - 250/cs